UITLEENDIENST

reglement

SPELREGEL 1 WAT
Jongerencentrum Bouckenborgh heeft een uitleendienst van diverse materialen voor het jeugdwerk.

SPELREGEL 2 DE ONTLENER
De ontlener is een erkende jeugdvereniging of een school uit de Stad Antwerpen en zijn districten.
Jeugdprojecten die erkend zijn en een projectsubsidie van de stedelijke jeugddienst krijgen, komen ook in
aanmerking.

SPELREGEL 3 DUUR EN TARIEVEN
Het ontlenen van het materiaal kan van 1 kalenderdag t.e.m. max. 14 kalenderdagen. Ontleningen kunnen
voor een langere termijn worden toegestaan als ze voldoende gemotiveerd worden en andere aanvragen
niet in het gedrang komen.
De prijzen van het materiaal zijn voor de gehele ontlening (dit zijn geen dagprijzen).
De inkomsten van deze uitleendienst worden gebruikt om herstellingen te doen en nieuw materiaal aan te
kopen. Je mag ons altijd suggesties doen via info@bouckenborgh.be

SPELREGEL 4 BORG
Onze materialen zijn onderverdeeld in twee categorieën; materiaal dat kan ontleend worden aan een totale
waarborg van €50*/ontlening en materiaal dat ontleend wordt met een waarborg van €100**/item.
Om het haalbaar te houden, vragen we maximum €250 borg.
Voorbeelden;

– vier op een rij *
– twister *
– megafoon *
-> totale borg: € 50

– vier op een rij *
– twister *
– wandel GPS **
-> totale borg: € 150

– vier op een rij *
– wandel GPS **
– springkasteel **
-> totale borg: €250

SPELREGEL 5 RESERVATIE

Reservaties kunnen uitsluitend gebeuren door een meerderjarige (+18 jaar)
Het is aangeraden om materiaal minimum een week op voorhand te reserveren.
Reserveren kan via mail: info@bouckenborgh.be
of telefonisch: 03/641 84 94
op volgende momenten: woensdag & donderdag: 9u – 17u en dinsdag & vrijdag: 09u – 19u
De ontlener stort de te betalen huur + waarborg, met vermelding van vereniging en datum, op
rekeningnummer BE43 7895 8216 3201 na ontvangst van factuur met gestructureerde mededeling. Betaling kan enkel via overschrijving. Er worden geen contante
betalingen aanvaard. Betaal ten laatste 5 dagen voor afhaling. Anders breng je een betalingsbewijs mee.

SPELREGEL 6 ANNULATIE
Annulatie is mogelijk tot ten laatste 1 week voor de afgesproken afhaaldatum.
Annuleer je niet, beschouwen we je aanvraag als blijvend en ben je de huurprijs verschuldigd.

SPELREGEL 7 AFHALEN EN TERUGBRENGEN

De ontlener komt op het afgesproken tijdstip het materiaal afhalen.
De ontlener komt op het afgesproken tijdstip het materiaal terugbrengen.
Houd er rekening mee dat sommige zaken niet in een gewone wagen kunnen. Een bestelwagen of
aanhangwagen zijn hier op hun plaats. Zorg ook voor een extra persoon om te laden en lossen.
Het toewijzen gebeurt onder voorbehoud van reparaties of te late inlevering door andere gebruikers.
Check wat je afhaalt; bij ondertekening bevestig je dat het materiaal oké is.
Afhalen en terugbrengen kan op volgende momenten:
Maandag, woensdag en donderdag: 09u – 16u30
Dinsdag en vrijdag: 09u – 18u30

SPELREGEL 8 ONTLEEND MATERIAAL & BESCHADIGING, DIEFSTAL OF VERLIES
Het materiaal mag niet verder uitgeleend of doorgegeven worden aan anderen.
Er worden geen onderdelen van sets apart ontleend. Sets worden volledig meegenomen.
De betaalde waarborg wordt teruggestort, tenzij materiaal niet in orde is.
Bij laattijdig inleveren, schade aan of verlies van het materiaal, kan de borg of een gedeelte ervan
ingehouden worden.
Concreet: 1 dag te laat = -10% v.d. borg, 2 dagen te laat = -50%, 3 dagen te laat = -100%.
Bij schadegevallen wordt de borg berekend op basis van de schade. Als de borg ontoereikend is t.o.v. schade
of verlies, dan zullen de extra kosten aangerekend worden aan de ontlener.
Beschadiging, diefstal, verlies, geheel of gedeeltelijk moet onmiddellijk gemeld worden aan
Jongerencentrum Bouckenborgh via 03 641 84 94 of info@bouckenborgh.be.
Bij diefstal dient dit gemeld te worden aan de politie en er wordt een PV van op gemaakt. Een kopie wordt
aan Jongerencentrum Bouckenborgh gegeven.

SPELREGEL 9 AANSPRAKELIJKHEID
Jongerencentrum Bouckenborgh kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of eventueel andere
schadelijke of financiële gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het ontleende materiaal of
eventuele gebreken hiervan.

SPELREGEL 10 TENSLOTTE
Door het ontlenen van het materiaal verklaart de ontlener alle bepalingen van het reglement te kennen, te
aanvaarden en hiernaar te handelen.
De ontlener zal ter goeder trouw zorg dragen voor het materiaal.

Veel plezier ermee!